eng | ua

Хвиля ESPAD - 2015 
(опитано 6 674 учнів)
  

Хвиля ESPAD - 2011
(опитано 7 512 учнів)
  

Хвиля ESPAD - 2007
(опитано 5 122 учні)
  

Хвиля ESPAD - 2003
(опитано 5 795 учнів)
 

Хвиля ESPAD - 1999
(опитано 10 385 учнів)


Хвиля ESPAD - 1995
(опитано 6 680 учнів)
 

Міжнародний проект

 

«Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання

алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD)”

 

Офіційний сайт проекту www.espad.org/

 

 

 

Від 1995 року Україна бере участь у загальноєвропейському дослідницькому проекті „Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD)”, яке проводиться кожні чотири роки. У дослідженні беруть участь понад 30 країн Європи.

 

Основна мета проекту ESPAD – збір порівнянних даних про вживання психоактивних речовин серед учнів/студентів однієї вікової групи в більшості європейських країн. Найбільш важливими завданнями в довгостроковій перспективі є:

·         спостереження за тенденціями вживання психоактивних речовин серед учнів/студентів європейських країн;

·         порівняння тенденції між країнами та групами країн.

 

Науковий керівник зазначеного проекту в Україні – Ольга Миколаївна Балакірєва, член координаційного комітету проекту, кандидат соціологічних наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»

Дані дослідження ESPAD в Україні використовуються для написання щорічних доповідей Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні та державних доповідей про становище сімей та дітей в Україні, що дає змогу донести результати до широкого загалу зацікавлених сторін. Результати опитувань серед українських підлітків представлені у міжнародних звітах та міжнародних публікаціях.

Український Iнститут Соцiальних Дослiджень (C) 2005