eng | ua

                            Моніторинг громадської думки

   Дослідження громадської думки реалізується в межах всеукраїнського моніторингу громадської думки населення України, що проводиться консорціумом, який об’єднав зусилля та досвід «Українського інституту соціальних досліджень ім.О.Яременка», Центру «Соціальний моніторинг» та відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.
    Засновник та постійний керівник проекту –  Балакірєва О.М, канд. соціол. наук (
bon_smc@inet.ua).

Стандарти дослідження:

Вибіркова сукупність кожного опитування моніторингу складає не менше 2000 респондентів, репрезентативна за основними соціально-демографічними ознаками стосовно дорослого населення України. Гранична похибка не перевищує 2,5%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента.

Напрями та складові:

- Рейтинги політичних сил, окремих політиків,   

- Фінансова поведінка

  інформаційних джерел

- Неформальні та тіньові доходи

- Електоральні орієнтації

- Зайнятість та безробіття

- Суспільно-політичні настрої

- Самооцінка матеріального становища

- Довіра політичним партіям, окремим

  та рівня життя

  політикам, соціальним інститутам

- Задоволеність життям

- Індекси соціально-економічних настроїв

- Оцінка соціальної політики,

- Оцінки гострих питань порядку денного:

  культури та освіти

  рівень корупції, зовнішньополітичні

- Актуальні суспільні питання,

  орієнтації

  свята та пам’ятні дати


Архів результатів проведених досліджень:

Дизайн дослідження передбачає можливість включення запитань Замовника як суспільно-політичної, так і маркетингової спрямованості (Замовник платить тільки за ті запитання, які безпосередньо пов'язані з його інформаційними потребами). Соціально-демографічний блок питань та інші ключові характеристики використовуються спільно всіма учасниками проекту. В результаті Замовник отримує додаткову інформацію, яка може бути корисною для аналізу його потреб та вирішення поставлених завдань.

 

Контактні особи з питань проведення дослідження:

Бондар Тетяна

Директор ГО «УІСД ім. О.Яременка»

Тел./факс (044) 501-50-76

e-mail: bondar@uisr.org.ua

Дмитрук Дмитро

Директор ГО «Центр соціальний моніторинг»

Тел. (068) 1246970

e-mail: dmytruk.d@gmail.com

 

Запит щодо включення запитань в тематичні блоки відсилайте на адресу info@uisr.org.ua

Сподіваємось на плідну співпрацю!

Український Iнститут Соцiальних Дослiджень (C) 2005