eng | ua
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» є співзасновником наукового журналу «Український соціум».

Редакція журналу “Український соціум” запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук і приймає до розгляду оригінальні та цінні, з наукової точки зору, матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості однієї з рубрик (“Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект”, “Соціологія”, “Економіка”, “Політика”, “Регіональні акценти”, “Соціальна політика”, “Молодий науковець”, “Моніторинг громадської думки”, “Думка молоді: результати U-Report”, “Погляд соціолога”, “Наукове життя: події, факти, відгуки”.

Рік заснування: 2002 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова: українська, англійська (змішаними мовами).

Наклад: 200 примірників

Головний редактор: канд. соціол. наук Балакірєва Ольга Миколаївна

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23518 – 13358 ПР від 08.08.2018 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021, журнал  “Український соціум” поновлено у новому Переліку наукових фахових видань із соціологічних наук.

Засновники:

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

ГО “Центр “Соціальний моніторинг”

Видавці:

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України

ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”

 

Цільова аудиторія журналу: науковці, спеціалісти у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук, працівники науково-дослідних установ, викладачі ВНЗ, аспіранти, студенти, соціальні та молодіжні працівники, народні депутати, державні службовці.

 

Редакційна політика наукового журналу “Український соціум” базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації, високої вимогливості до якості наукових досліджень, обов’язкового рецензування статей, підтримки нового знання, дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалу, відсутності зловживання службовим становищем членів редколегії, доступності та оперативності у спілкуванні з авторами, суворого дотримання авторських і суміжних прав і засудження плагіату, механізмі врегулювання конфліктних ситуацій та виправлення помилок. Редакційна колегія журналу “Український соціум” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Детальніше зазначено у Положенні про етику наукових публікацій у науковому журналі «Український соціум».

 

Проблематика журналу: дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності.

 

Видання “Український соціум” індексується в Google Scholar, реферується в українському реферативному журналі “Джерело” та зареєстровано в таких міжнародних базах даних:

– з листопада 2014 р. в Index Copernicus (Польща);

– з березня 2016 р. в Scientific Indexing Services (США);

– з листопада 2017 р. в Ulrich’s Periodicals Directory;

– з січня 2018 р. в ERIH PLUS.

Архів номерів журналу також розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Докладніша інформація за посиланням: www.ukr-socium.org.ua

Контакти: адреса редакції – вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна

Головний редактор (Балакірєва О.М.) – тел.: (044) 280-83-05; e-mail: glavred@ukr-socium.org.ua

Заступник головного редактора (Городня Г.О.) – тел.: (044) 501-50-76; redactor@ukr-socium.org.ua
Український Iнститут Соцiальних Дослiджень (C) 2005