eng | ua
«« Назад до списку

Круглий стіл «Особливості формування політик щодо попередження поширення ВІЛ, ІПСШ та ВГС серед СП та їх клієнтів у складних контекстах конфлікту та пандемії»
 4 березня 2021 року о 15.00 год. відбулося онлайн обговорення «Особливості формування політик щодо попередження поширення ВІЛ, ІПСШ та ВГС серед СП та їх клієнтів у складних контекстах конфлікту та пандемії», який ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» провів у партнерстві з Інститутом глобального громадського здоров’я Університету Манітоби (Канада) та ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Учасників онлайн зустрічі привітали керівниця відділу наукових досліджень, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Олена Нестерова, Д-р Марісса Беккер, асоційований професор Інституту глобального громадського здоров’я Університету Манітоби та голова Правління ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» канд. соцол. наук Ольга Балакірєва.

Під час круглого столу представники організацій, які працюють в сфері профілактики ВІЛ в Україні, Індії та Кенії поділилися своїм досвідом роботи в нових умовах, запропонованих пандемією COVID-19 та оцінили її вплив на структуру та динаміку секс-роботи, на доступ до медичних послуг та профілактичних програм серед секс-працівників.

Тетяна Тарасова (незалежний експерт) розкрила питання бар’єрів та проблем доступу секс-працівників до медико-соціальних послуг.

На завершення роботи учасники заходу обговорили особливості формування та можливі зміни політик щодо профілактики поширення ВІЛ, ІПСШ та ВГС серед секс-працівників та їх клієнтів в контекстах конфлікту та пандемії COVID-19.


 

Round Table "Specifics of the policymaking to address HIV/STBBI among SWs and SW clients in the complex contexts of conflict and pandemic"

  

On March 4, 2021, at 3 p.m., NGO "Ukrainian Institute for Social Research after Olexander Yaremenko" in partnership with the Institute for Global Public Health University of Manitoba (Canada) and the SI "Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine" held a round table "Specifics of the policymaking to address HIV/STBBI among SWs and SW clients in the complex contexts of conflict and pandemic".

Olena Nesterova, Head of the Research Department, Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine, Dr Marissa Becker, Associate Professor of the Institute of Global Public Health, University of Manitoba and Dr Olga Balakireva, Chairman of the Board of the NGO "Ukrainian Institute for Social Research after Olexander Yaremenko"  welcomed the participants.

During the online discussion, representatives of service organizations working in HIV prevention in Ukraine, India and Kenya shared their experience in the new context offered by the COVID-19 pandemic. They assessed its impact on the structure and dynamics of sex work, access to health care and prevention programs among sex workers.

Tetyana Tarasova (independent expert) revealed barriers and problems of access of sex workers to medical and social services.

At the end of the event, the participants discussed the peculiarities of the formation and possible changes in policies to prevent the HIV, STIs and HCV epidemic among sex workers and their clients in the context of the conflict and the COVID-19 pandemic.


Презентації учасників круглого столу         Presentations of the participants

 
Версия для печати

Український Iнститут Соцiальних Дослiджень (C) 2005